Εκδήλωση «Επιλέγω Ναυτιλία» – Ναυτικά Χρονικά
ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ

Παρασκευή 13/12/2019, Χανιά Κρήτης

Ο πρέσβης του ΙΜΟ, Λεωνίδας Δημητριάδης – Ευγενίδης συμμετείχε στην ημερίδα «Επιλέγω Ναυτιλία», που διοργανώθηκε από την «Isalos.net» και τα «Ναυτικά Χρονικά» στην ΑΕΝ Κρήτης, στην οποία φοιτούν 800 νέοι και νέες που θα ακολουθήσουν την σταδιοδρομία του πλοιάρχου και του μηχανικού στη θάλασσα. Την εκδήλωση, η οποία ήταν παράλληλα και συνάντηση των σπουδαστών με εκπροσώπους πάνω από είκοσι ναυτιλιακών εταιρειών, παρακολούθησαν περισσότεροι από 500, εκ των οποίων οι 250 ήταν πρωτοετείς σπουδαστές.

Ο ΙΜΟ Ambassador Λεωνίδας Δημητριάδης – Ευγενίδης, αφού μίλησε για την σημασία και τον ρόλο του ΙΜΟ στο παγκόσμιο ναυτιλιακό γίγνεσθαι, τον στόχο του ΙΜΟ για το έτος 2019 «Empowering women» αλλά και την σπουδαιότητα των υπόλοιπων 16 στόχων που έχει θέσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός αναφέρθηκε και στην τεράστια προοπτική των ναυτικών και ναυτιλιακών επαγγελμάτων, με ιδιαίτερη μνεία στον αξιωματικό γέφυρας και μηχανής πλοίων.

Η διάδραση ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, πολύ περισσότερο λόγω της αξιόλογης συμμετοχής σπουδαστριών της σχολής και της συζήτησης που διεξήχθη σε σχέση με την ευοίωνη επαγγελματική τους προοπτική.

Κατά την παρουσίαση των προοπτικών του ναυτικού και ναυτιλιακού επαγγέλματος, ο Ναυτιλιακός πρεσβευτής του ΙΜΟ τόνισε την ανάγκη για προσέλκυση των νέων στη ναυτιλία, αλλά και την ανάγκη οι σπουδαστές και σπουδάστριες της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης που ήδη επέλεξαν ναυτιλία, να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους δώσουν τα απαραίτητα προσόντα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των σύγχρονων πλοίων.

Επίσης, επισήμανε ότι η δίψα τους για μάθηση, η εργατικότητά τους, η εξωστρέφεια και το πάθος τους για το αυριανό επάγγελμα του αξιωματικού γέφυρας και μηχανής στα πλοία, θα τους οδηγήσουν στην επιτυχία.

Η ποιότητα του ακροατηρίου, το είδος των ερωτήσεων και ο εποικοδομητικός διάλογος έδωσαν βάσεις για μια αισιόδοξη προοπτική όσον αφορά την υλοποίηση του σκοπού της εκδήλωσης, δηλαδή την προσέλκυση νέων στα ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα, ιδιαίτερα σε μία δυναμική και παραδοσιακή ισχυρή περιφέρεια, όπως αυτή της Κρήτης.