Κατά τη διάρκεια του Απριλίου 2021, διοργανώθηκαν από το Isalos.net και υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου οι ημερίδες «Επιλέγω Ναυτιλία», πέντε στο σύνολο, με κύριο θέμα τους το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της χώρας μας. Ο Ναυτιλιακός Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως του ΙΜΟ στην Ελλάδα και Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης ήταν παρών σε όλες τις ημερίδες, μιλώντας εκτενώς για τη θέση της ελληνικής ναυτιλίας στην παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο, και καταδεικνύοντας τη σημασία του ΙΜΟ στη σωστή ρύθμιση και εφαρμογή των νέων περιβαλλοντικών κανονισμών.

Ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, καλωσορίζοντας τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες στο ναυτικό επάγγελμα, δεν παρέλειπε να τονίζει ότι η περίοδος των σπουδών τους αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Αναφερόμενος, επίσης, στη σημασία της διά βίου μάθησης, υπογράμμιζε πως το ναυτικό επάγγελμα είναι ένα διαβατήριο για την σταδιοδρομία τους στη θάλασσα, με μεγάλες ευθύνες και προκλήσεις, που απαιτεί διαρκή ενημέρωση σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες, καθώς και ικανότητες ηγεσίας.