Ο θεσμός του Ναυτιλιακού Πρεσβευτή Καλής Θελήσεως του ΙΜΟ

Ο πολυσύνθετος κόσμος της ναυτιλίας προσφέρει στους νέους σειρά από ποικίλες και ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για μία πλούσια σε εμπειρίες σταδιοδρομία στην θάλασσα και στην στεριά.

Τα ναυτικά επαγγέλματα στην θάλασσα προσφέρουν στους νέους άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με προοπτικές εξέλιξης. Οι νέοι, εκτός από την οικονομική ευχέρεια που τους προσφέρει το ναυτικό επάγγελμα, έχουν την μοναδική ευκαιρία να ταξιδέψουν σε ολόκληρο τον κόσμο.

Άλλες επαγγελματικές επιλογές της ναυτιλίας, όπως η ναυτική μηχανολογία, η ναυπηγική και το ναυτικό δίκαιο, δίνουν επίσης την ευκαιρία για μία δυναμική σταδιοδρομία στο πολυδιάστατο αυτό επαγγελματικό πεδίο.

Όμως, είναι απαραίτητο οι νέοι να ενημερωθούν σωστά, ώστε να κατανοήσουν αυτές τις ευκαιρίες. Γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας καθιέρωσε τον θεσμό του Ναυτιλιακού Πρεσβευτή Καλής Θελήσεως.