ΙΓ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΙΓ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
Χαιρετισμός Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη
17-19/5/2024
Σκιάθος

Στην Σκιάθο διεξήχθη το τριήμερο συνέδριο με τίτλο «ΙΓ΄ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ» στις 17-19/5/2024.

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η ανάδειξη της σημασίας των Ναυτικών Μουσείων για την ιστορία της Ελλάδος, η ευαισθητοποίηση σχετικά με τεχνικές αποκατάστασης μνημείων-μαρτυριών της ναυτικής κληρονομιάς, η ανάδειξη της συνέχειας παραδόσεων, δεξιοτήτων και ιστορικά διατηρητέων ναυπηγημάτων και ναυτοτόπων, καθώς και η χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων για την διατήρησή τους στο διηνεκές.

Στο συνέδριο συμμετείχε και ο κ. Δημητριάδης Ευγενίδης, και ως ΙΜΟ Good Will Αmbassador ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στην σημαντικότητα της 17ης Μαΐου, ημέρα έναρξης του συνεδρίου αλλά και παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας στην Ναυτιλία που αφορά στην γυναικεία δραστηριότητα και παρουσία στα ναυτικά επαγγέλματα.

Χαρακτηριστικά είπε “Διατηρώ ακλόνητη την πεποίθηση ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη εμπορική Ναυτιλία.
Αν και υπάρχουν ακόμη προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν, οι προσπάθειες για την ενθάρρυνση περισσότερων γυναικών να ενταχθούν στον κλάδο και η υποστήριξη της επιτυχίας τους μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο ποικιλόμορφου και χωρίς αποκλεισμούς ναυτικού δυναμικού.

Είναι βέβαιο ότι οι γυναίκες θα διαδραματίσουν ακόμη σημαντικότερο ρόλο στην Εμπορική Ναυτιλία στο μέλλον. Έχουν αποδείξει περίτρανα ότι μπορεί όχι μόνο να σταθούν επάξια σε ένα δύσκολο, ιδιαίτερο και ανδροκρατούμενο επάγγελμα, αλλά και να συμβάλουν στην βελτίωση και ανάπτυξή του. Εμείς όλοι που βρισκόμαστε πολλά χρόνια στη Ναυτιλία έχουμε σύγχρονη αντίληψη και κατανόηση της αλλαγής των εποχών και των νοοτροπιών και θεωρούμε υποχρέωσή μας να εντάξουμε τις γυναίκες στα πλοία, να σταθούμε αρωγοί και να τους επιδείξουμε τον μέγιστο σεβασμό».