Μία ουσιαστική και ζωντανή συζήτηση γύρω από την ναυτιλιακή βιομηχανία έλαβε χώρα στο συνέδριο SLIDE2OPEN SHIPPING FINANCE 2023, με θέμα τον επανασχεδιασμό των στρατηγικών στην ναυτιλιακή βιομηχανία.

«Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι σημαντικός. Η ελληνική ναυτιλία αντιπροσωπεύει 5000 από τα πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας παγκοσμίως, 18%-20% όσον αφορά τη χωρητικότητα, περισσότερα από τα μισά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά, κοιτάζοντας τους ναυτικούς, τα στοιχεία είναι αρνητικά. Έχουμε 15.000 αξιωματικούς, 7.800 καπετάνιους, λίγο λιγότερους μηχανικούς, υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Παράλληλα, στα θετικά της ελληνικής ναυτιλίας, υπάρχουν πολλές περισσότερες γυναίκες, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που εργάζονται ως αξιωματικοί, ακολουθώντας, ωστόσο, μόνο τις Σκανδιναβικές χώρες. Συγχρόνως, χρειαζόμαστε 10.000 περισσότερους αξιωματικούς. Σίγουρα, οι Έλληνες ναυτικοί είναι οι καλύτεροι στον κόσμο, έχοντας αρκετά χαρίσματα πέρα από την κανονική εκπαίδευση (STCW), όπως ευρηματικότητα, ηγεσία κ.λπ., καθώς είμαστε ένα ναυτικό έθνος. Ταυτόχρονα, είμαστε προνοητικοί, ενισχύοντας το σύστημα. Οι συνεχείς έρευνες του ΙΜΟ βοηθούν την ναυτιλιακή κοινότητα να αφουγκράζεται καλύτερα τις νέες ανάγκες και τις σύγχρονες απαιτήσεις που υπάρχουν για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας πάνω στο πλοίο» ανέφερε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου και Ναυτιλιακός Πρέσβης του ΙΜΟ, Λεωνίδας Δημητριάδης- Ευγενίδης στην εισαγωγική του τοποθέτηση για το κρίσιμο ζήτημα της έλλειψης προσωπικού.

Σύμφωνα με τον κ. Ευγενίδη «στην Ευρώπη υπάρχει έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, η ναυτιλιακή βιομηχανία αισθάνεται αυτή την έλλειψη. Όσον αφορά το προσωπικό της ξηράς, υπάρχει περισσότερη προσφερόμενη εργασία. Πολλοί άνθρωποι από ελληνικά πανεπιστήμια ακολουθούν μία καριέρα στην ξηρά. Όσον αφορά το πλήρωμα του πλοίου, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, κυρίως στην εκπαίδευση. Το Ίδρυμα Ευγενίδου μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας προχωρούν παραπέρα από το STCW, φτιάχνοντας το νέο βιβλίο καυσίμων, με τις απαιτήσεις του σήμερα. Ετοιμάζουμε επίσης συνολικά, ολιστικά έργα που ενσωματώνουν AI ψηφιακές δεξιότητες και είμαστε αισιόδοξοι ότι μέσω της κατάλληλης καμπάνιας θα προσελκύσουμε σωστούς ανθρώπους» είπε χαρακτηριστικά.