Συμμετοχή του Πρέσβη του ΙΜΟ στο «8th Annual Operational Excellence in Shipping Forum»

Ο Πρέσβης του ΙΜΟ στην Ελλάδα κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης συμμετείχε στο «8th Annual Operational Excellence in Shipping Forum», που οργανώθηκε από το Capital Link στο ξενοδοχείο Hilton της Αθήνας στις 30/10/2018. Η ενότητα που συμμετείχε ως ομιλητής ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης είχε ως θέμα την ναυτική εκπαίδευση και την παρακολούθησαν περισσότερα από 200 άτομα από την ναυτιλιακή κοινότητα, όπως και φορείς της Ιδιωτικής και Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης, νηογνώμονες, καθώς και νέοι που ξεκινούν την σταδιοδρομία τους στην ναυτιλία. Η εκδήλωση καλύφθηκε από τον Τύπο και ειδικότερα τον ναυτιλιακό.

Ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης ανέδειξε την μεγάλη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην ναυτιλία, αλλά και τις προκλήσεις της. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη βελτίωσης του τρόπου προσέλκυσης των νέων στα ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα, καθώς και στην ανάγκη ενσωμάτωσης της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στην Ναυτική Εκπαίδευση, ούτως ώστε τα πλοία, τα πιο ασφαλή και αποτελεσματικά μέσα μεταφοράς ανθρώπων και προϊόντων να βρίσκονται στα χέρια ταλαντούχων νέων, με επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων.

Ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, τέλος, κάλεσε όλους τους θεσμικούς φορείς να συμμετέχουν ενεργά στην χάραξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων των ναυτικών του αύριο.