Συνέδριο Slide2Open Shipping Finance 2022:
Euphoria in the Shipping World. Is it for real?

Στις 2 & 3 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο Slide2Open Shipping Finance 2022, με θέμα «Euphoria in the Shipping World. Is it for real?». Ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, Ναυτιλιακός Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως του ΙΜΟ, συμμετείχε ως ομιλητής την πρώτη ημέρα του συνεδρίου στο session Green Balance, σχετικά με το κρίσιμο θέμα της βιωσιμότητας του εμπορίου στο σημερινό ναυτιλιακό γίγνεσθαι.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο θέμα του αποτυπώματος της ναυτιλίας στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ο Ναυτιλιακός πρεσβευτής του ΙΜΟ, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πλοιοκτήτες στο θέμα των καυσίμων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εύρεσης φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων και τονίζοντας ότι η ελληνική ναυτιλία ανέκαθεν στήριζε τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος.

Τέλος, ο Ναυτιλιακός Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως του ΙΜΟ ανέφερε ότι η ναυτιλιακή «οικογένεια» οφείλει να είναι ενωμένη, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον.