Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021, 19:00

Διάλεξη κ. Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη

Την Τετάρτη 09 Ιουνίου 2021 διοργανώθηκε από το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη & Τεχνολογία» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, ψηφιακή διάλεξη με θέμα: «Το στέλεχος της ναυτιλίας του μέλλοντος. Αναγκαίες γνώσεις και ικανότητες για τη σταδιοδρομία στη ναυτιλία».

Ο Ναυτιλιακός Πρεσβευτής του ΙΜΟ στην Ελλάδα και Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης ήταν ο κεντρικός ομιλητής της διάλεξης, ενώ ρόλο συντονιστή είχε ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος κ. Ιωάννης Θεοτοκάς.

Ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης μίλησε για τη θέση της ελληνικής ναυτιλίας στην παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο και κατέδειξε τη σημασία του ΙΜΟ στη σωστή ρύθμιση και εφαρμογή των νέων περιβαλλοντικών κανονισμών.

Επίσης, αναφερόμενος στις νέες δεξιότητες που απαιτείται να κατέχει το αυριανό στέλεχος της ναυτιλίας, υπογράμμισε την υποστήριξη της ΕΕ, μέσα από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SkillSea, στο οποίο το Ίδρυμα Ευγενίδου είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη των γενικών κατευθύνσεων του πλαισίου στρατηγικής σχετικά με τις θαλάσσιες δεξιότητες.

Τέλος, ο Ναυτιλιακός Πρεσβευτής του ΙΜΟ τόνισε πως για να καταφέρει η Ναυτιλία να κάνει το επόμενο «τεχνολογικό» βήμα είναι καίριας σημασίας η  συνεργασία μεταξύ της ναυτιλιακής βιομηχανίας, των κέντρων εκπαίδευσης και της Πολιτείας και έκλεισε τη διάλεξή του απαντώντας στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων και κάνοντας διάλογο μαζί τους.