Την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 διοργανώθηκε από την “ΠαΝΚΣ” του τμήματος Ναυπηγών – Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ψηφιακή συζήτηση με θέμα το «Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον των ελληνικών ναυπηγείων, αλλά και τις προοπτικές που δημιουργούν για τους νέους ναυπηγούς-μηχανικούς».

Στη συζήτηση αυτή ο Ναυτιλιακός Πρεσβευτής του ΙΜΟ στην Ελλάδα και Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης ήταν ένας από τους κεντρικούς ομιλητές, μαζί με τους κ.κ. Γεώργιο Τεργιακίδη (area manager για την Α. Μεσόγειο, του DNV), Πάνο Ξενοκώστα (ONEX Shipyards) και Ευάγγελο Κυριαζόπουλο (Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμενικών Υποδομών του ΥΝΑΝΠ).

Ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης κατέδειξε τη σημασία του ΙΜΟ, της δια βίου εκπαίδευσης, καθώς και την ανάγκη που προκύπτει για συνεργασία μεταξύ της παραδοσιακής εκπαίδευσης και της σύγχρονης τεχνολογίας (blended learning).

Επίσης, αναφερόμενος στον ανταγωνιστικό κλάδο των ναυπηγήσεων ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης τόνισε πως η ναυτική τέχνη και οι σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις καταδεικνύουν ότι η νέα γενιά χρειάζεται να κατέχει δεξιότητες, οι οποίες θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη γνώση και τη τεχνογνωσία, καθώς η ναυτιλία δεν είναι στατική και συνεχώς εξελίσσεται.

Τέλος, ο Ναυτιλιακός Πρεσβευτής του ΙΜΟ αναφέρθηκε στη συνεργασία του Ιδρύματος Ευγενίδου με το ΥΠΑΝΠ, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι ΑΕΝ ομαλά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της Microsoft, χωρίς να υπάρχει εμπόδιο στα μαθήματα των σπουδαστών, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς τη σύγχρονη εκπαίδευση.