«H νέα γενιά επιστρέφει στα καράβια»
Συνέντευξη του Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη
ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο 28-29 Μαΐου

1. Συμμετέχετε σε πολλές εκδηλώσεις για την ναυτική εκπαίδευση με νέους ανθρώπους καθώς το Ίδρυμα Ευγενίδου συνεργάζεται στον τομέα αυτό με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Ποια είναι τα συμπεράσματά σας, η νέα γενιά στρέφει κάπως το βλέμμα της προς την ναυτιλία;
Προφανώς και το στρέφει αλλά η Ναυτιλία δεν έχει επιτύχει να περάσει επαρκώς το μήνυμα της στην νέα γενιά αλλά και η νέα γενιά, που έχει διαφορετικά ερεθίσματα και προοπτικές από τις προηγούμενες γενιές δεν το έχει αφουγκραστεί στο βαθμό που του αντιστοιχεί. Το γεγονός ότι παρόλο που αυξήθηκαν οι θέσεις εισακτέων στις ΑΕΝ την περίοδο 2021/2022, αλλά δυστυχώς δεν πληρώθηκαν, αυτό κάτι λέει. Εκτιμούμε πάντως ότι δεν πρέπει να χαμηλώσουμε τον πήχη εισαγωγής. Απαιτείται μία πιο ολιστική πολιτική ναυτικής προσέλκυσης και ενημέρωσης των πολλαπλών δυνατοτήτων που έχουν σήμερα οι νέοι που ακολουθούν σταδιοδρομία στη θάλασσα, ειδικότερα των αξιωματικών πλοίου. Η μεγάλη έλλειψη Ελλήνων Αξιωματικών δημιουργεί σημαντικές απειλές για το μέλλον της Ελληνικής Ναυτιλίας. Πέραν της μέχρι τώρα έντονης προσπάθειας προσέλκυσης, η απευθείας προσέγγιση με σωστό και ειλικρινή διάλογο μπορεί να φέρει πιο κοντά τους νέους με τις δυνατότητες που τους δίνει το ναυτικό επάγγελμα. Προφανώς όμως το word to mouth θα πρέπει να ενισχυθεί με το plan of actions προς αυτή την κατεύθυνση. Η αναγκαία αναβάθμιση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ναυτικής εκπαίδευσης, η στενότερη επαφή πλοίου και σπουδαστή από το πρώτο του μπάρκο και η δημιουργία ενός ακόμη δυνατότερου δεσμού της Ναυτιλίας με τους νέους σίγουρα θα προσελκύσουν περισσότερους νέες και νέες στο ναυτικό επάγγελμα.

2. Όσον αφορά τη Ναυτική Εκπαίδευσης. Ποιες τομές απαιτούνται προκειμένου να ενισχυθεί και αναβαθμισθεί σημαντικά;
Ο εκσυγχρονισμός της ναυτικής εκπαίδευσης εξαρτάται αρχικά από την ύπαρξη ενημερωμένων προγραμμάτων σπουδών σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα. Η αξιολόγηση των προγραμμάτων θα πρέπει να γίνεται τόσο σε δομικό επίπεδο συνόλου μαθημάτων όσο και σε επίπεδο επιμέρους μαθημάτων. Ο καθοριστικός βέβαια παράγοντας για τον εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης είναι το διδακτικό προσωπικό. Άμεση ανάγκη είναι η εξασφάλιση όλου του απαιτούμενου τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού με την συμπλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού. Απαιτείται όμως παράλληλα η μετάβαση σε επικαιροποιημένο ως προς τις εξελίξεις ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, που εκτός από το διαδραστικό ψηφιακό «βιβλίο» περιλαμβάνει και πρόσθετα ψηφιακά εργαλεία, όπως εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και προσομοίωσης, διαδραστικές μαθησιακές διαδικασίες κλπ. Απαιτείται επίσης το εκπαιδευτικό προσωπικό να μπορεί να χρησιμοποιεί τις παραπάνω ψηφιακές δυνατότητες. Τέλος τονίζεται η ανάγκη μιας θεσμικής παρέμβασης που θα συντελέσει καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης. Η απόκτηση του διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού οποιασδήποτε τάξης, θα γίνεται μετά από πιστοποίηση από ανεξάρτητο όργανο του ΥΝΑΝΠ. Στο όργανο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΔΕΚΝ, των καθηγητών των ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ και της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η πιστοποίηση θα γίνεται σε τακτά διαστήματα μετά από επιτυχή εξέταση σε θέματα επιλεγμένα με αδιάβλητο τρόπο από μία μεγάλη τράπεζα θεμάτων.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανέθεσε στο Ίδρυμα Ευγενίδου την εκπόνηση ολιστικής πρότασης για την Ναυτική Εκπαίδευση, την οποία και έχουμε ήδη υποβάλλει σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναγνώριση των απαιτήσεων με τρόπο θεσμικό.

3. Φέτος ο όμιλός σας ανακοίνωσε την αποχώρηση από την ακτοπλοϊκή αγορά των ταχυπλόων. Κάποτε είχατε πει για την ακτοπλοΐα «ζούσα μια ήσυχη ζωή πριν σε γνωρίσω». Ποια είναι τα σχέδιά σας στο τομέα αυτό για το μέλλον;

Η τιμή του πετρελαίου, η στάση της Πολιτείας, μα και η επιλογή του επιβατικού κοινού έπαιξαν καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Από καρδιάς εύχομαι οι εταιρείες που θα εξυπηρετήσουν τις Δυτικές Κυκλάδες να εξακολουθήσουν να παρέχουν την ίδια ποιότητα υπηρεσιών και μια δίκαιη τιμολογιακή πολιτική σε αυτά τα δρομολόγια. Από το 2005 μέχρι σήμερα, ένα μεγάλο ευχαριστούμε στα 4 εκατομμύρια επιβατών που επέλεξαν να ταξιδέψουν μαζί μας, στα πληρώματά μας για την αυταπάρνηση και την κατάθεση ψυχής, στην διοίκηση της εταιρείας, αλλά πάνω από όλα στους συνεταίρους μας και συνοδοιπόρους μας στην ακτοπλοΐα, για την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση. Όσο αφορά το ξεκίνημα μιας νέας προσπάθειας, μελετάμε τα δεδομένα, επιλέγουμε την στιγμή και πρόθεσή μας είναι ένα νέο ξεκίνημα, όχι όμως προς το παρόν στον τομέα των ταχυπλόων. Οψόμεθα.

4. Ως πρεσβευτής του ΙΜΟ εν μέσω σοβαρών προκλήσεων που θέτουν η πανδημία, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και η κλιματική αλλαγή, τι πιστεύετε για το μέλλον της ναυτιλίας, θα υπάρξουν αλλαγές και σε ποια κατεύθυνση;
Η πανδημία και οι γεωπολιτικές αναταράξεις σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα προφανώς και δεν συντείνουν στην δημιουργία κλίματος αισιοδοξίας επίσης και στον τομέα της Ναυτιλίας. Για να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις απαιτείται προσέγγιση ολιστική, διεπιστημονική, με σωστή ανάλυση των διακλαδικών επιδράσεων με τα σωστά impact studies. Με όραμα, σχεδιασμό και εφαρμογή ενός συνεχούς επικαιροποιημένου αλλά σωστού οδικού χάρτη για έναν πιο καθαρό πλανήτη, η Ναυτιλία θα λειτουργήσει όπως οι φλέβες που κυκλοφορεί το αίμα της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα υιοθέτησε την πολιτική του ότι αυτός που ρυπαίνει είναι και αυτός που πληρώνει και εν προκειμένου ο commercial operator, δηλαδή αυτός που αποφασίζει για πού και πώς θα πάει το πλοίο. Η Ναυτιλία των Ελλήνων με έναν από τους πιο σύγχρονους στόλους παγκοσμίως, πάντα παρούσα, σεβόμενη τους κανονισμούς θα συμβάλλει στην εύρυθμη και περιβαντολογικά ευαίσθητη λειτουργία της παγκόσμιας ναυτιλίας. Η Ελληνική Ναυτιλία απαιτούσε και απαιτεί την παροχή καθαρών και ποιοτικών καυσίμων σε όλα τα πέρατα της γης, αναγκαία συνθήκη ειδικότερα για να λειτουργήσουν τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίων που είναι η βασική ραχοκοκαλιά της ελληνικής Ναυτιλίας. Από εκεί και μετά, με στοχευμένη έρευνα στηριζόμενη στα κεφάλαια που θα προκύψουν από τα ΕΤS είναι μονόδρομος η επίτευξη του στόχου, και σε αυτή την διαδικασία έχω μεγάλη εμπιστοσύνη για την καθοριστική συμμετοχή των Ελλήνων επιστημόνων.