Επιπτώσεις των νέων μετρήσεων και προτύπων του ΙΜΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών ρύπων από τα πλοία

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛΙΝΤ) διοργάνωσε στις 2 Δεκεμβρίου  στους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου, το ετήσιο συνέδριο του 2021 με θέμα «Οι νέες προκλήσεις του 2030, Τεχνολογίες και κανονισμοί».

Το συνέδριο του ΕΛΙΝΤ σκοπό είχε να δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα αιχμής της Ναυτικής Τεχνολογίας αλλά και σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Ναυτιλιακός Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως του ΙΜΟ στην Ελλάδα κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, συμμετείχε με τον χαιρετισμό του στο συνέδριο, τονίζοντας ότι ο ΙΜΟ ως ο μοναδικός εκφραστής των εναρμονισμένων διεθνών κανονισμών, έχει σαν βασικό του στόχο την υλοποίηση του Sustainable Development Goal 13 των Ηνωμένων Εθνών, λαμβάνοντας σοβαρή πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση με σχεδιασμό που φτάνει μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα.

Μιλώντας για τα εναλλακτικά καύσιμα και τον σωστό σχεδιασμό πλοίων, καθώς και τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική διαχείριση του ήδη υφιστάμενου tonnage επισήμανε ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας αναφέροντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει παρούσα αλλά οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί θα πρέπει εκτός από περιβαλλοντικά φιλόδοξοι, να είναι και ρεαλιστικά εφαρμόσιμοι, με τα σωστά impact studies και πάντα στο πλαίσιο του ΙΜΟ.

Διοργανωτής: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ